2018_GDPR.png

Persondataforordning

(også kaldet GDPR)

GDPR har til formål at harmonisere databeskyttelseslove i hele EU/EØS og finder anvendelse fra den 25. maj 2018. GDPR introducerer en række nye regler og forpligtelser til at styrke beskyttelsen af personoplysninger og udvide enkeltpersoners databeskyttelsesrettigheder. 

Disse nye regler medfører yderligere forpligtelser i forbindelse med behandlingen af personoplysninger af en databehandler på vegne af en dataansvarlig.

Hass Olsen A/S er forpligtet til at beskytte personoplysninger og vi vil fortsat arbejde tæt sammen med vores kunder for at overholde GDPR.

De oplysninger, vi har om dig er firmanavn, personnavn, din tilknyttede mailadresse i firmaet og i de fleste tilfælde også arbejdstelefon- og/eller -mobilnummer. Vi videregiver disse oplysninger til underleverandør (underdatabehandler), når det kræves i forbindelse med en given ordre, men dine oplysninger vil aldrig blive videregivet til anden part, der kunne bruge data uforsvarligt.

Hass Olsen A/S behandler ikke følsomme oplysninger som cpr-nummer og lignende, men skulle det blive nødvendigt, vil vi indgå en databehandleraftale, så du kan være sikker på, at dine følsomme data er i sikre hænder.

Er du oprettet i vores nyhedsmail, så er det dig frit for at afmelde dette, når som helst du måtte ønske det.

Såfremt vi skulle blive hacket, vil vi straks tage action på det og kontakte alle berørte kunder, så eventuel skade kan begrænses mest muligt.

Hass Olsen A/S' medarbejdere tilgår altid data på computer via specifikke adgangskoder og vi er altid opdateret på nødvendig Firewall og antivirus software for optimeret datasikkerhed. Vores medarbejdere er alle instrueret i datahåndtering på arbejdspladsen.


Dit Hass Olsen og visitkortautomat
Dette forum er tilknyttet en unik sikkerhedskode for tilgang plus at vi sender en ordrebekræftelse til kundens ansvarlige medarbejder så eventuelt misbrug vil blive opdaget. Skulle der ske misbrug, vil kundekoder straks blive ændret.

Visitkortautomat i Dit Hass Olsen tilgås ligeledes via den tilknyttede sikkerhedskode, og såfremt der er følsomme data som privat mobilnummer og foto, vil der tilknyttes en særlig databehandleraftale, for at Hass Olsen A/S kan udføre kundens opgave.

Hass Olsen A/S respekterer, hvis kunder må ønske at alle data om deres virksomhed skal slettes og vi opbevarer og behandler data i henhold til gældende lovgivning.


Dataansvarlig i Hass Olsen A/S:
Per Højgaard Olsen 
pho@hassolsen.dk
T: 5819 6474