Grafisk sparring

Hvordan gør I brug af jeres logo, og har I en holdning til hvordan f.eks. jeres brug af typografier, farver, billeder m.m. bliver strømlinet fra hjemmeside til tryksag og sågar til det stærkt vindende online univers på Facebook, LinkedIn m.m. 

Hos Hass Olsen er vi opmærksomme på, at den visuelle identitet bliver en større og større del af din virksomheds ansigt ud ad til og dermed en stor del af den daglige grafiske kommunikation, både online og trykt på papir.

15design-sk.png