Giro- og indbetalingskort

Giro- og indbetalingskort 

Hass Olsen A/S er godkendt af Danske Bank og PBS som leverandør af giro- og FIK-indbetalingskort. Vi trykker løse giro- og FIK-kort samt påsat på endeløse blanketter og laserark.

FI-KORT - fælles indbetalingskort

Et FI-kort er et indbetalingskort, som er fælles for alle pengeinstitutter. Som beløbsmodtager kan du udlevere FI-kort, som kan indbetales overalt i banker, via netbank eller på posthuset.
Med FI-kortet modtager du dine kunders betalinger direkte på din konto i banken.

 

GiroIndbetalingskort.jpg

Hedder det FI-kort eller FIK-kort? 

Begge navne er en forkortelse for bankernes Fælles Indbetalingskort og modsvarer postvæsenets giroindbetalingskort. For at anvende FI-kort / FIK-kort er det nødvendigt at indgå en tilslutningsaftale med dit lokale pengeinstitut.

Kortart 71

Kodelinjen gør det muligt at bogføre betalinger automatisk.

Kortart 73

Individuel tekst i feltet "meddelelse til modtageren". Entydig identifikation af indbetaler. Kortet kan kun bruges til manuel bogføring.

Kortart 75

Kortet er en kombination af de to øvrige kort. Fortrykt identifikation i kodelinjen og mulighed for at skrive en individuel tekst. Du kan bruge den entydige identifikation til automatisk bogføring.

 

Fremstilling_af_71-kort-1.jpg